Projecten

U kunt ons helpen!

Dag van de Vrienden
Op 13 februari 2015 nam de Stichting Vrienden van 5mw op school de macht over en gaan we zorgen dat alle kinderen in alle klassen betrokken zijn bij een verrijkende activiteit op het gebied van kunst, cultuur, natuur, wetenschap, techniek, maatschappelijke thema’s, sport of spel. Ook de ouders zijn ergens op deze dag welkom. Met de Dag van de Vrienden willen we laten zien wat we kunnen betekenen voor de school. Een belangrijk doel is ook om ouders aan te zetten gul te doneren aan de stichting. Alleen dan kan een breed scala van verrijkende activiteiten structureel onderdeel van 5mw worden!

ICT
Voor alle vakgebieden zijn computers haast onontbeerlijk, bij de taal- en rekenmethodes van 5mw kunnen ze de leerkrachten veel (nakijk)werk uit handen nemen en kinderen vinden het leren met een computer vaak aantrekkelijk. ICT-vaardigheid is daarnaast één van kernvaardigheden van de 21ste eeuw, maar wordt op dit moment niet of nauwelijks geleerd op de 5mw.

Als een van haar eerste activiteiten wil de Stichting het gebruik van computers en IT-onderwijs op 5mw op een hoger plan brengen – in nauwe samenwerking met de school. Er zijn momenteel te weinig digiborden. Een groot deel van de computers is verouderd en valt regelmatig uit. Er zijn geen leermiddelen voor ICT-vaardigheden.  Met een goede IT-infrastructuur kan de Stichting verrijkende activiteiten opzetten zodat onze kinderen bijvoorbeeld kunnen leren robots te programmeren, omgaan met sociale media en apps te ontwerpen.

We denken dat er op de 5mw veel ouders rondlopen die ons op ICT-gebied kunnen steunen. Heeft u goede banden met bedrijven die ons aan voordelige apparatuur kunnen helpen? Wilt u meedraaien bij het onderhoud? Lesgeven of lesmateriaal maken op dit gebied? Heeft u andere ideeën? Laat het ons weten!

Science
In samenwerking met Niels de Ruig (sciencecoördinator 5mw) en Hans Gigengack (directeur 5mw) heeft de Stichting ervoor gezorgd dat dit schooljaar in totaal 80 kinderen uit groep 6, 7 en 8 scienceles krijgen van studenten aan de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam. De school selecteert deze 3e jaars (universitaire) PABO-studenten. Leerkrachten dragen kinderen voor die deze extra uitdaging kunnen gebruiken. Gedurende acht weken worden zij begeleid bij het uitvoeren van een complexe opdracht over wetenschap en techniek. De kennis die ze opdoen delen ze vervolgens in hun klas met de andere leerlingen.

Koffie in de ochtend
Wat is het toch jammer dat ouders van een klas elkaar pas echt leren kennen op de borrel aan het einde van het jaar, vond de stichting. In één groep is dat nu anders: de ouders werden op initiatief van de Vrienden uitgenodigd om na het brengen van hun kind te blijven hangen en een kop koffie met elkaar te drinken. De reacties waren heel enthousiast en alle oudertaken waren meteen verdeeld! Het is de bedoeling deze pilot-‘koffie in de ochtend’ uit te breiden naar andere groepen.

Vrienden van 5mw Award
De stichting heeft op 27 juni 2014 voor het eerst de Vrienden van 5mw Award uitgereikt. De prijs, voor de meest geslaagde, waardevolle activiteit van een leerkracht en ouder samen, ging naar Anna Wanders en Yolanda Leeflang. Ze maakten met hulp van 25 ouders/vrijwilligers van de verwaarloosde schoolbibliotheek een vernieuwde, geoliede organisatie. Het is de bedoeling om de Vrienden van 5mw Award jaarlijks uit te reiken.

Zie voor onze verdere plannen in 2014-2015 het jaarprogramma.