Activiteiten

Activiteiten worden gestart op eigen initiatief of omdat teamleden, ouders of de directie met een idee of plan komen. Het bestuur stelt een reglement op voor de keuze van activiteiten en bestedingen, op basis waarvan het plannen en initiatieven ondersteunt en financiert. Het bestuur kan een projectgroep aanstellen, die zorg draagt voor een project onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur.

Tot de kerntaken van de Stichting behoren:

  1. verrijken van het onderwijs met additionele leerprogramma’s en activiteiten
  2. ouderparticipatie bevorderen
  3. kennis en vaardigheden van de leraren verbreden ten behoeve van rijker onderwijs op de 5mw.

Hier een overzicht van onze projecten.