ANBI status

De Stichting Vrienden van 5mw heeft de status van Algemeen Nut Beogende Stichting (ANBI). Door die status zijn periodieke schenkingen aan de Stichting onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar! Ook eenmalige giften zijn aftrekbaar. In dat geval geldt wel een drempel- en maximumbedrag.

Zie voor de exacte regeling voor (periodieke) giften de website van de Belastingdienst.