Doel

Doel van de Stichting Vrienden van 5mw is op school verrijkende activiteiten te (helpen) organiseren op het gebied van kunst, cultuur, natuur, wetenschap, techniek, maatschappelijke thema’s, sport en spel.

We willen ouders meer betrekken bij het inhoud geven aan en organiseren van deze onderwerpen op school. Door het werven van (ouder)donaties, subsidies en sponsors kunnen we extra of beter materiaal, trainingen en externe inspiratie voor de school verzorgen.

Dit alles om het leerklimaat op 5mw te verrijken en kinderen ruimere mogelijkheden te bieden hun kwaliteiten te leren kennen en ontwikkelen.