Veelgestelde vragen

Wij geven hieronder antwoord op veelgestelde vragen over de Stichting Vrienden van 5mw.  Mocht u op uw vraag geen antwoord vinden, dan kunt u altijd contact opnemen per mail. U ontvangt dan binnen korte tijd een antwoord.

Staat het team van 5mw achter de Stichting?

Ja! De directie en het team zijn blij met ons.

Wie bepaalt welke activiteiten de Stichting initieert?

Het bestuur van de Stichting Vrienden van 5mw heeft een reglement voor de keuze van activiteiten en bestedingen, en initieert projecten alleen na voorafgaande instemming van de directie.

Ik ben zelf creatief, technisch, expert op een bepaald gebied. Of ik denk dat ik de Stichting Vrienden van 5mw op een andere manier kan helpen. Is dat mogelijk?

Natuurlijk! Graag! We willen ouders en anderen waar mogelijk betrekken bij de activiteiten van de school. Dus neem vooral contact met ons op. Wel is het zo dat we net zijn begonnen en wellicht nog niet meteen gebruik kunnen maken van uw hulp.

Heeft de school zelf geen geld voor onderwijs in cultuur, techniek en wetenschap?

De middelen van de school zijn beperkt. Als Openbare Basisschool krijgt 5mw voor Kunst- en Cultuureducatie uit twee bronnen financiële steun:

  1. De Rijksoverheid. 5mw ontvangt via de koepelorganisatie STAIJ jaarlijks €10,90 per kind per jaar.
  2. De gemeente Amsterdam deelt aan openbare basisscholen in Amsterdam vouchers uit. De vouchers bedragen rond de 20 euro per kind per jaar.

Techniek en wetenschap en andere extra activiteiten moeten worden betaald uit de reguliere middelen van de school, dus uit de algemene Rijkssubsidie die 5mw (via STAIJ) ontvangt.

Hoe kan ik doneren aan de Stichting?

U kunt altijd een bijdrage storten op onze rekening. We stimuleren ouders en andere gevers om een vast periodiek bedrag te doneren voor minimaal vijf jaar. Dat heeft voor hen fiscale voordelen.

Kan ik doneren voor specifieke activiteiten?

De Stichting wil ook gaan fondsenwerven voor specifieke projecten, materialen en activiteiten. In dat geval zullen via de website en andere communicatiekanalen een beroep op u doen.

Als ik niet in staat ben bij te dragen aan de Stichting, wordt mijn kind dan uitgesloten van deelname aan activiteiten?

Nee. Uw bijdrage is vrijwillig. Belangrijk uitgangspunt van de Stichting is dat alle kinderen en leraren van de school meeprofiteren van het extra aanbod. Dat betekent overigens niet dat iedereen elk jaar met alles meedoet.

Ik weet een zakelijke investeerder, maar die wil waarschijnlijk liever bijdragen aan een concrete activiteit of leerlijn. Kan dat?

Wanneer u een mogelijke zakelijke investeerder kent, maar ook wanneer u zelf geïnteresseerd bent om de stichting 5mw zakelijk te ondersteunen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de Stichting. We zijn blij met inhoudelijk betrokken weldoeners!

Kunnen zakelijke investeerders ergens op rekenen?

Giften aan de Stichting 5mw zijn vrijwillig en verplichten de ontvanger niet om een tegenprestatie van welke aard dan ook te leveren. Dat neemt niet weg dat wij van harte bereid zijn om van gedachten te wisselen over de manier waarop we een zakelijke investeerder kunnen helpen.

Waarom moet ik mijn bijdrage overmaken aan een aparte stichting. Kan dat niet rechtstreeks aan de school?

Onze school maakt deel uit van de overkoepelende organisatie STAIJ. Door te schenken aan Stichting 5mw wordt voorkomen dat de gelden moeten worden verdeeld over alle Staij-scholen.

Waarom is er naast de vrijwillige bijdrage aan de Ouderraad nu ook nog eens een de Stichting Vrienden van 5mw die ouders een vrijwillige bijdrage vraagt?

De Stichting heeft tot doel het onderwijs te verrijken met additionele leerprogramma’s en activiteiten. Daarmee heeft ze een heel andere doelstelling dan de Ouderraad van 5mw, een klein samenwerkingsverband van ouders die klasoverstijgende ondersteuning bieden bij de organisatie van feesten, vieringen, schoolprojecten en de avondvierdaagse. Er is daarom voor gekozen de twee organisaties in ieder geval de eerste jaren naast elkaar te laten bestaan.

Ik heb het antwoord op mijn vraag niet gevonden. Wat doe ik nu?

Als uw het antwoord op uw vraag niet heeft gevonden bij de Veelgestelde Vragen, stuur ons dan een mailVanzelfsprekend zullen wij al uw vragen als vertrouwelijk behandelen.