Werkwijze

Het bestuur van de Stichting Vrienden van 5mw initieert projecten en werft, beheert en besteedt gelden voor de stichting. Dat gebeurt in nauw overleg met de school. Zoals is vastgelegd in de statuten van de Stichting en in het convenant dat is gesloten tussen de Stichting en de directie van 5mw, worden leerprogramma’s en schoolactiviteiten pas na voorafgaande instemming van de directie gefinancierd.

Bestuursleden onderhouden intensief contact met de directie, het lerarenteam en de ouders, om betrokkenheid bij het werk van de Stichting te versterken, inzicht te krijgen in welke wensen er leven en te identificeren wat de rol van de Stichting daarin kan zijn.

Projecten worden gestart op eigen initiatief of omdat teamleden, ouders of de directie met een idee of plan komen. Het bestuur stelt een reglement op voor de keuze van activiteiten en bestedingen, op basis waarvan het plannen en initiatieven ondersteunt en financiert.

Het bestuur kan een projectgroep aanstellen, die zorg draagt voor een project onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur.

Zie voor meer informatie ons Beleidsplan 2014 – 2019.